Gezond en Energiek…

De Duin en Bollenstreek wil een gezonde en energieke regio zijn. Een van de manieren waarop de gemeenten dit willen bewerkstelligen is het organiseren van een mooi jaarlijks terugkerend wandelfestijn, de Duin en Bollen Vierdaagse.

De Duin en Bollen Vierdaagse gaat zich ontwikkelen tot een volwassen, vernieuwend, spraakmakend breedtesportevenement van (inter)nationale omvang en met een specifiek eigentijds en hip karakter, goed afgestemd op de moderne doelgroep wandelaars.

Het wandelen is vanzelfsprekend de kernactiviteit, maar veel side-events en de nadrukkelijke participatie van de toeschouwers en plaatselijke ondernemers en organisaties maken van de Duin en Bollen Vierdaagse een duidelijk ander wandelevenement dan de meeste gelijkgerichte evenementen.

Thema´s van de streek en aanhakend bij het programma Gezonde en Energieke Regio worden zichtbaar in het aanbod van het randprogramma, waarmee het karakter van de Duin en Bollenstreek meer en meer wordt geëtaleerd.

Steeds blijft de wandelaar centraal staan. Alle wandelaars moeten vier keer een werelddag hebben en zich een kampioen voelen bij het behalen van de beoogde eindstreep. Haalt men de finish niet, dan moet er een optimale zorg voorhanden zijn.

Opbrengst naar Maatschappelijke Doelen

De opbrengsten van het evenement zullen terugvloeien naar de streek. Het stichtingsbestuur kiest maatschappelijke doelen uit de Duin en Bollenstreek waaraan geld wordt gedoneerd. Geld dat door de wandelaars bijeen is gebracht. Maatschappelijke en sportieve organisaties die hebben geholpen bij de Duin en Bollen Vierdaagse hebben een streepje voor.

Visie

De Duin en Bollen Vierdaagse wil met haar evenement substantieel bijdragen aan de wandelsport, de gezondheid van inwoners van de regio en in economisch en promotioneel opzicht aan de Duin- en Bollenstreek. Tevens wil de organisatie de deelnemer (de wandelaar), maar ook de toeschouwer en de medewerker, jaarlijks een prima evenement bezorgen, waar de inwoner van de Duin en Bollenstreek trots op is.

Organisatie

De organisatie wordt uitgevoerd door de Duin en Bollen Vierdaagse BV
De eigenaar van deze BV is de Stichting Gezond en Energiek door Wandelen

Door hier uw e-mailadres in te vullen schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.